• alt

  Dobrodošli

  Dobrodošli na službene stranice Preduzeća MANESA D.O.O. Želimo Vam ugodan pregled naših stranica. Nadamo se da ćemo Vam ovim putem pružiti sve potrebne informacije kako bi sa nama započeli uspešnu poslovnu saradnju. Više

 • alt

  Dobrodošli

  Dobrodošli na službene stranice Preduzeće MANESA D.O.O. Želimo Vam ugodan pregled naših stranica. Nadamo se da ćemo Vam ovim putem pružiti sve potrebne informacije kako bi sa nama započeli uspešnu poslovnu saradnju. Više

 • alt

  Dobrodošli

  Dobrodošli na službene stranice Preduzeće MANESA D.O.O. Želimo Vam ugodan pregled naših stranica. Nadamo se da ćemo Vam ovim putem pružiti sve potrebne informacije kako bi sa nama započeli uspešnu poslovnu saradnju. Više

 • alt

  Dobrodošli

  Dobrodošli na službene stranice Preduzeće MANESA D.O.O. Želimo Vam ugodan pregled naših stranica. Nadamo se da ćemo Vam ovim putem pružiti sve potrebne informacije kako bi sa nama započeli uspešnu poslovnu saradnju. Više

 • alt

  Dobrodošli

  Dobrodošli na službene stranice Preduzeće MANESA D.O.O. Želimo Vam ugodan pregled naših stranica. Nadamo se da ćemo Vam ovim putem pružiti sve potrebne informacije kako bi sa nama započeli uspešnu poslovnu saradnju. Više

 • alt

  Dobrodošli

  Dobrodošli na službene stranice Preduzeće MANESA D.O.O. Želimo Vam ugodan pregled naših stranica. Nadamo se da ćemo Vam ovim putem pružiti sve potrebne informacije kako bi sa nama započeli uspešnu poslovnu saradnju. Više

 • alt

  Dobrodošli

  Dobrodošli na službene stranice Preduzeće MANESA D.O.O. Želimo Vam ugodan pregled naših stranica. Nadamo se da ćemo Vam ovim putem pružiti sve potrebne informacije kako bi sa nama započeli uspešnu poslovnu saradnju. Više

TIR SISTEM

TIR sistem je međunarodni tranzitni sistem za prevoz robe u drumskom saobraćaju, zasnovan na TIR Konvenciji koja je stupila na snagu 1975 godine.

Šta je TIR karnet?

TIR karnet je međunarodni tranzitni dokument koji omogućava da bez dodatne procedure u carinskom području, a pod okriljem TIR konvencije, prevoznik obavi uslugu transporta u najkraćem vremenskom periodu. TIR karnet, kao jedan od glavnih stubova TIR sistema, po osnovu konvencije predstavlja vrstu osiguranja robe u transportu, pa je samim tim i najsigurniji sistem pri obavljanju istog. TIR karnet može imati 4, 6, 14 i 20 voleta.

Ciljevi TIR sistema su:
 • - Pojednostavljenje i usklađivanje carinskih procedura;
 • - Smanjenje troškova;
 • - Brži protok na graničnim prelazima;
 • - Prevoz robe pod nadzorom carine.

Sistem funkcioniše tako što se roba prevozi plombiranim vozilima i kontejnerima, koji periodično podležu proveri po strogo propisanom režimu; robu prati TIR karnet, kao potvrda o sprovedenim kontrolnim mjerama u polaznoj carinarnici, a zaštitu tranzitnih zemalja u pogledu carina i dažbina u toku puta, garantuje međunarodni garantni lanac. Ovlašćeni izdavaoci TIR karneta i nacionalni garanti, obično, su privredne komore zemalja članica.

Prednosti TIR sistema su:
 • - smanjuje troškove transporta smanjujući formalnosti i kašnjenja u tranzitu,
 • - olakšava kretanje u tranzitu primenom standardne regulative i dokumentacije,
 • - kao krajnji rezultat, podstiče se razvoj međunarodne trgovine,
 • - kašnjenja i troškovi transporta su smanjeni,
 • - smanjena je potreba fizičke kontrole robe u tranzitu.